Lazy

Původní pojmenování obce Perlsberg pochází z osobního jména Bera, později Perl, a znamenalo tedy Perlova hora. Podle pověsti byl název odvozen od výskytu granátů nazývaných perly. Nynější název stanovený v r. 1948 vyjadřuje polohu ve stráni, na svahu.

Lazy (23. 1. 2010)

Lazy (23. 1. 2010)

První zmínka pochází ze 14. století, tak jako u naprosté většiny okolních obcí, které byly zmíněny v seznamu leuchtenberských lén z r. 1370. Rok 1850 se pro Lazy stal rokem osamostatnění od statku Žitná. Smrtelnou ranou pro tuto obec bylo zařazení do vojenského újezdu. V Horních Lazech se zachovala malá část původní zástavby. Dolní Lazy zanikly úplně, dnes je připomíná jen roku 1999 zrekonstruovaná kaplička a zanikající podmáčené základy domů a terénní pozůstatky mlýnů.

V Lazech působili dobrovolní hasiči, mužský pěvecký spolek, ochotnické divadlo a gymnastický spolek zvaný Turnverein. Škola byla postavena v r. 1850, nová v r. 1905 a ta stojí dodnes. Naproti škole bylo pekařství a vedle něj pomník obětem 1. světové války.

Mapa - Lazy

Rok Domů Obyvatel
1869 150 1283
1900 135 962
1930 136 885
1991 6 15

Mapa - tridomi

Zdroje

  • Romana Beranová Vaicová: Zaniklé obce na Sokolovsku. Krajské muzeum Sokolov, 2005.

Napsat komentář