Chráněná krajinná oblast

Státní úřad památkové péče a ochrany přírody v Praze pracuje nyní na návrhu výnosu v souladu se zákonem č. 40/1956 Sbírky o státní ochraně přírody, aby celá krajinná oblast Slavkovského lesa o rozloze 640 km2 byla prohlášena za chráněnou oblast. Po uzákonění tohoto výnosu by katastr naší obce v celém rozsahu spadal v celém rozsahu do chráněné oblasti Slavkovského lesa.

Napsat komentář