MNV a složky NF

Po zrušení vojenského újezdu Prameny v roce 1954 byl ustanoven v Kostelní Bříze první Místní národní výbor, který nahradil dosavadní Vojenský újezd. Prvním předsedou MV byl občan Havel, nadlesní z Arnoltova. Prvním tajemníkem MNV byl Josef Kříž, hospodář ZUŠ. Ve volebním období v roce 1957 byla předsedkyní MNV byla zvolena občanka Krixová, po ní byl zvolen předsedou MNV Zdeněk Bezděkovský, který vykonává tuto funkci vykonává dodnes.

V roce 1953 přešla organizace KSČ z Vojenské správy ministerstva národní obrany na Základní organizaci Vojenských statků. Schůzovalo se prvně na Špíglu, pak v zámku v Kostelní Bříze, později v Rudolci. Postupně byla zvolena organizace Revolučního odborového hnutí, Československého svazu mládeže, požární ochrany a ČSM – organizace ZUŠ. Tato organizace byla zvláště aktivní a pozoruhodné je, že v roce 1955 a 1956 při oslavách 1. Máje jeli chlapci a děvčata ZUŠ v uniformách Vojenského zemědělského učiliště na koních v průvodu 1. Máje v Sokolově. V roce 1956 zúčastnila se ZUŠ okresní spartakiády.

Napsat komentář