Rekreační chalupy

V obci a okolí je 7 bývalých rodinných domků, které MNV odprodal obyvatelům měst a tito je využívají jako chalupy pro svoji rekreaci a pobyt v přírodě a čistém a pěkném okolí a ovzduší. Mezi odprodanými domky je také hrázděný a roubený domek čp. 54 z roku 1712, který je zajímavý tehdejší lidovou tvorbou, sloužil původně jako hostinec a Statky ho později využívaly jako včelín. Nový majitel, občan Binka, ho adaptoval jako chatu.