Vojenské statky

V Rudolci, později v Kostelní Bříze a Arnoltově byly zřízeny Vojenské statky Sokolov, národní podnik. Podnikové ředitelství Vojenských statků mělo sídlo v zámečku na Špíglu, ještě pod Vojenskou správou Kladská.

Od roku 1947 do roku 1950 byl správcem vojenského zemědělství štábní kapitán Oplt. Do roku 1952 byl náčelníkem vojenských statků podplukovník Mareš. Do roku 1954 ing. podplukovník Šedivý, do roku 1955 ing. štábní kapitán R. Potůček. Do roku 1958 ing. major Karel Rossí.

V roce 1953 přicházeli do katastru naší obce Kostelní Bříza, Rudolec a Arnoltov první civilní dosídlenci a začínal vlastní civilní život obce. Byla otevřena Vojenská zemědělská učňovská škola. Jejím prvním náčelníkem byl štábní kapitán ing. Potůček, po něm nadporučík Krnav a pak nadporučík Zdeněk Bezděkovský. Vojenská zemědělská učňovská škola měla sloužit zemědělskému výcviku učňů pro všechny vojenské statky v ČSR.

Napsat komentář