Stručný úvod do dějin obce

Kostelní Bříza leží v severozápadním cípu Chráněné krajinné krajinné oblasti Slavkovský les necelých 10 km jižně od Sokolova v nadmořské výšce 600 m. Prohlédnout si ji včetně okolí můžete prohlédnout na fotografiích.

Připomeňme stručně historii obce, jež je od r. 1976 spolu s Rudolcem, Kamenicí a Arnoltovem přidruženou obcí města Březová.

Pohled na obec v r. 1944 na podzim. Majitel fotografie: V. Číhal

Z historie

První písemná zmínka o tehdejším Pirku (bříza) pochází z 2. pol. 14. stol., tak jako je tomu u většiny, dnes již zaniklých, okolních vesnic. Zmíněny byly v seznamu lén, které vlastnil a propůjčoval rod Leuchtenberků. Z druhé a třetí písemná zmínky z let 1410 a 1415 vyplývá existence fary a kostela, zasvěceného apoštolům Petru a Pavlovi. Navštivte letopis – krok za krokem dějinami »

Od 15. do 17. stol. drželi statek Kostelní Bříza Steinbachové. V 18. stol. statek po několik dekád drželi Turbové. Za Jana Václava z Turby se odehrálo několik významných událostí. Jednak vznikla nová školní budova, jednak byl místo malého vrchnostenského domu v areálu hospodářského dvora postaven jednoduchý zámek a jednak sám Jan Václav založil před svou smrtí fond na financování úplné přestavby kostela. Dostatek peněz se ve fondu shromáždilo za Karla Lebrechta ze Spiegelu a jak připomíná nápis nad bočním vchodem do kostela, stavět se začalo v r. 1802.

Po revoluci v r. 1848

Po občanské revoluci v r. 1848 si původně feudální majitelé svůj majetek udrželi. Poslednímu z jejich sledu, Viktoru Brand-Kopalovi, byl majetek jakožto Němci r. 1946 zabaven státem. Po revoluci v r. 1848 se v obci rozvíjel čilý spolkový život, jako ve všech okolních obcích. Více o životě obyvatel » Během 2. světové války byli na statku vězněni francouzští zajatci (v odkazovaném textu se dočtete o vztahu obce k Francii).

Po vyhnání původních obyvatel, tj. Němců, zel tehdejší Císařský les, dnes Slavkovský, prázdnotou. Nikomu se sem totiž příliš nechtělo. Příspěl k tomu i úmysl zřídit zde vojenský prostor. Ten skutečně v letech 1948-1954 existoval a zabral severozápadní část Císařského lesa. Kostelní Bříza ležela na jeho okraji. Na okraji území odsouzeného k smrti. Zatímco v Kostelní Bříze sídlilo zásobování a v ubikacích bydleli vojáci (viz letecké snímky z r. 1952), v Čisté se natáčel film Boj o osadu, v němž byl naživo předveden ničivý um socialistické armády. Podívejte se do kroniky na období 1945-1968 »

Ve 2. polovině 20. století obec značně zchátrala. Socialistický státní zemědělský podnik hospodářsky využíval kostel i zámek, aniž by dbal o údržbu. Většina původních domů padla za oběť organizované demoliční akci, bez zodpovědné péče se octl i hostinec a malý, leč dendrologicky zajímavý zámecký park. Přečtěte si o stavu památek v r. 1985, v kronice o životě v 70. letech 20. stol. a také povídky pana Schuberta a články pana Mašína »

Situace pokračovala i v 90. letech 20. stol. Zde je popsán stav památek v r. 1997. Od r. 2000 (zhruba) se hostinec, kostel a bývalá škola dočkávají rozkvětu (aktivity Nadace pro děti a soukromých osob). Hostinec byl dne 4. 2. 2011 otevřen pro veřejnost. Jmenuje se U Bílého koníka. Zrekonstruována byla i náves, hřbitov a bývalá fara v horní části obce. V dolní části obce se skví zrenovovaný park. Ze zámku však zbyly jen nakloněné obvodové zdi. Přilehlý bývalý statek soukromý majitel opravuje na své sídlo a podobný osud zřejmě postihne i to, co zbyde po zdech zámku.

Slavní rodáci

  • Hudebník Ernest Pleyer, *13. 3. 1858 v Kostelní Bříze, † 2. 6. 1927 v Chebu
  • Hudebník Jan Nepomucký Kristián Brandl, *30. 10. 1835 Kostelní Bříza – †10. 6. 1913. Dirigent a hudební skladatel patřil nejen mezi nejvýznamnější rodáky obce, ale celého Císařského lesa. Řadí se k hrstce jedinců, kteří získali světový věhlas a jejichž jméno se objevuje ještě dnes po celém světě.
  • Hella Guth, *16. 2. 1908 Kostelní Bříza – † 16. 10. 1992 Paříž. Věhlasná malířka 20. století

Kulturně historické zajímavosti

Tajemství

Zajímavosti pro návštěvníky

Závěr

V osamocené vsi na kopečku Kostelní Bříze nalezneme silnou kulturně-historickou atmosféru v krásné přírodě a hostinec U Bílého koníka.