Texty z historie

Eseje, povídky a odborné texty zaměřené na historii.

Listy z Kostelní Břízy

 • Vydání č. 1, 6/2011 (PDF)
  • Petr – skála církve, Pavel – apoštol národů (o patronech kostela)
  • Čekanka, kouzelná bylina Sv. Petra
  • Slavná rodačka z Kostelní Břízy, malířka Hella Guthová
  • Zmizelý Kirchenbirk (expozice kreseb Karla Wintera v kostele)
  • Opravy historických budov pokračují (vč. vyjmutí schránky z cibule na věži kostela)
  • Převratný nález (románský kamenný reliéf zasazený do zdi kostela)

Josef Brtek

Jaroslav Schubert

Pan Schubert je v současné době vedoucí polesí Kladská.

 • Slunečnice. Změna zemědělské politiky ČSSR v šedesátých letech zasáhla i do života na Kostelní Bříze. My děti jsme to vnímaly úplně jinak.
 • Náklaďák na Horní Žitné. V území města Březová je i bývalá obec Horní Žitná. Zbyly po ní jen základy stavení, stromy a několik pamětních křížů a kamenů vyčuhujících z bolševníku. Takto pochmurně vypadalo toto místo i v době, kdy jsem jej blíže poznal v roce 1968.
 • Roky 1961 a 1962: zpráva o životě v obci v letech 1961 a 1962. Dozvíme se o zemědělství, spolkovém životě, školství, práci, vojenských cvičeních a tehdejších fenoménech.
 • Kresby Marie Schubertové: paní Schubertová nakreslila krásné pohledy na obec v raných 60. letech 20. stol.

Miroslav Mašín

Pan Mašín v obci působil jako voják v době existence Vojenského újezdu Prameny a v současné době si užívá svých vnoučat a zvířat. Poslal nám mnoho fotografií a tento vzácný text.

 • Vánoce r. 1954. Prohlížel jsem si na internetu obrázky z vánočního koncertu v kostele sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze a znenadání na mne znenadání dýchla 54 let stará minulost. Ten kostel s tou vánoční výzdobou a těmi lidmi v tom mně důvěrně známém prostoru se mi připomněl tak živě, že se mi revokovaly vzpomínky na Štědrý večer roku 1954. Jako by to všechno proběhlo včera. Začnu ale od začátku, aby to moje vyprávění mělo širší smysl.
 • Spartakiáda v r. 1955 na louce za tehdejší farou.
 • Poválečný odsun Němců: od dubna do října r. 1946 bylo z obce odsunuto 351 osob německé národnosti.
 • Černí baroni: fotky zdoby poválečné.

Vladimír Číhal

Pan Číhal je předseda správní rady Nadace pro děti.

 • Články na stránkách Kirchenbirk.cz
 • Návštěva arcibiskupa v Kostelní Bříze: 15. května 1935 navštívil Kostelní Břízu arcibiskup pražský, Monsignor Karel Kašpar.
 • Modrá komnata a atentát na Hitlera: V historických análech je informace o tzv. modré komnatě v zámku, v níž měla za druhé světové války plánovat atentát na Hitlera německá šlechta. Hlavní roli v něm měl hrát Hans von Hamerrstein. Podívejme se na fakta.
 • Kostelní Bříza a Francie: Co může mít společného Kostelní Bříza s Francií? Překvapivě toho není málo. Především jsou to bývalé Sudety, kde byly od roku 1940 internovány desetitisíce francouzských válečných zajatců, kteří bránili Francii v květnu 1940 v prvních liniích.