Památky

Kostel

Kostel

Kostel sv. Petra a Pavla je zdoben renesančními reliéfy a jedním románským na stěně věže. Jeho počátky stejně jako části historie jsou obestřeny tajemstvím. Kostel, písemně zmíněný v r. 1410, pro nás ještě chystá řadu překvapení. ...
Hostinec č.p. 16

Hostinec č.p. 16

Citace odborného pohledu na budovu, jíž nikdo neříká jinak než hospoda: "Dům č.p. 16 je na severu Slavkovského lesa snad poslední mimořádně kvalitní ukázkou hrázděné lidové architektury, jakoby zázrakem ušetřenou demilicích po r. 1945, jež zničily sv...
Zámecký park

Zámecký park

V roce 2009 prošel zámecký park generálním úklidem. Dnes se v něm můžeme projít po cestičkách mezi vzácnými velikány a odpočinout si na lavičkách.
Vesnická památková zóna

Vesnická památková zóna

Záznam z místního šetření v obci na téma zřízení památkové zóny. Popsán je stavebně-technický stav památek v r. 1997.
Památky v r. 1985

Památky v r. 1985

Článek J. Úlovce z časopisu Arnika popisuj památky Kostelní Břízy v r. 1985.
Zámek

Zámek

Do roku 1767 nechal Jan Václav Turba vystavět místo někdejšího malého vrchnostenského domu, jenž nelze zcela jednoznačně považovat za onu původní, dosud historicky blíže neurčenou tvrz, nový jednoduchý venkovský zámek v raně barokním stylu, který začlenil ...
Hřbitov

Hřbitov

V době úplné přestavby kostela se přestalo s pohřbíváním mrtvých v jeho bezprostřední blízkosti. Přeneslo se na pozemek ležící na sever od kostela, jenž pro tyto veřejné účely věnoval majitel zdejšího statku. Zeď kolem celého nového hřbitova se...
Chráněné stromy

Chráněné stromy

Kostelní Bříza má strom i v názvu. A donedávna bříza na zdejším kostelu skutečně rostla... Rájem stromů je zámecký park , kde byl v rámci celkové renovace na podzim r. 2009 vysazen sekvojovec obrovský. K památným stromům patřil k nim i rozpadlý obr, ...
Škola

Škola

"V roce 1954 se začalo vyučovat v jednotřídní škola v č.p. 20 v Kostelní Bříze. První ředitelkou a učitelkou byla občanka Čtvrtečková." (citace z obecní kroniky) Po ukončení provozu školy budova chátrala. V roce 2007 ji nový majitel začal opravovat. ...
Boží muka

Boží muka

Kamenný sloupek na hranolovém soklu s patkou a římsou, hlavice s nikou, v které je reliéf trůnící Madony s dítětem, nika lemována volutovými motivy, z roku 1895. Zdroj Richard Švandrdlík: Severozápad Slavkovského lesa. Arnika č. 2/1982, str. ...
Hrázděný dům č. p. 54

Hrázděný dům č. p. 54

Hrázděný, původně hostinec, později používán jako včelín, z r.1712, jeden z posledních pozůstatků místní lidové architektury. Popsán v kronice . V současné době (od r. 2007) je svým majitelem rekonstruován způsobem, který neodpovídá památce lidové architektur...
Poutní kaple

Poutní kaple

V kruhu prastarých lip za hřbitovem, severozápadně od kostela, stojí poutní kaple z 2. poloviny 18. století. Dnes je úplně zchátralá, obvodové zdi se již nachylují ke straně, střecha je propadlá (13. 10. 2010). Kaplička je od 3. 5. 1958 památkou ...
Tvrziště u hřbitova

Tvrziště u hřbitova

Do dnešních dnů se zachovalo za kostelem při západní zdi hřbitova tvrziště. Okrouhlý pahorek o průměru až 20 metrů je v některých místech doposud 2 metry nad úrovní okolního terénu. Ze severu je možno rozpoznat zbytky původního obranného příkopu. P...
Polesí

Polesí

Původně tato budova s dlouhou historií sloužila jako sídlo farní správy. Dnes v ní najdeme kanceláře lesního závodu.
Královská cesta

Královská cesta

Říká se jí Královská nebo Císařská cesta. Tato historická lesní cesta (viz příložená koláž ) je lemována mohutnými vzrostlými stromy, které z ní vytvořily obdivuhodnou alej. Vede po ní březovská okružní zelená turistická stezka sv. Vavřince (v úseku...