Hřbitov

Kostel a bývalý hřbitov v III-1990. Majitel fotografie: VČ

V době úplné přestavby kostela se přestalo s pohřbíváním mrtvých v jeho bezprostřední blízkosti. Přeneslo se na pozemek ležící na sever od kostela, jenž pro tyto veřejné účely věnoval majitel zdejšího statku. Zeď kolem celého nového hřbitova se dvěma vchody u západního a východního konce kostela opatřenými dvoukřídlými vraty byla dokončena roku 1836. Při výstavbě hřbitovního oplocení byl ještě uprostřed hřbitova vztyčen na kamenném soklu železný kříž s pozlaceným tělem Spasitele.

Podle kroniky byl na hřbitově pochován srbský vojín z druhé světové války, jménem Bivot Milojetič, narozený roku 1912.

Hřbitov byl zlikvidován, kromě kromě centrálního litinového kříže a kamenné zdi oplocení, v letech 1958 až 1965.

Hřbitov v r. 1940. Majitel fotografie: V. Číhal

25. 8. 2010

25. 8. 2010

25. 8. 2010

Ježíš na kříži

Prameny

  • Vladimír Vlasák: Dějiny kostela sv. Petra a Pavla
  • Kronika Kostelní Břízy