Kostel

Jak napovídá název obce, kostel sv. Petra a Pavla je zcela dominantním symbolem obce Kostelní Bříza. Odnepaměti byl středobodem společenského života. Obyvatelé o něj pečovali a věnovali peníze na jeho údržbu. Silný citový vztah byl po 2. světové válce přerušen, až se koncem 90. let 20. stol. zdálo, že kostel skončí jako jiná památka – zámek, totiž zánikem. Nestalo se tomu tak. Nadace pro děti kostel získala darem od města Březová a provádí jeho opravu.

Aktuální vývoj

Rok 2017
(doplnit události)
Rok 2016
(doplnit události)
Rok 2011

Informační zdroje

  • Vladimír Vlasák: Dějiny kostela sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze
  • Mgr. Vaicová, Romana: Slavkovsky les – Zaniklé obce regionu. Internetová stránka Krajského muzea v Sokolově www.omks.cz
  • Brtek, Josef: Kostel sv. Petra a Pavla – vyjádření.
  • Nadace pro děti (Ing. Vladimír Číhal): propagační materiály pro kostel sv. Petra a Pavla.
  • Kronika Kostelní Břízy
  • neznámé zdroje, mezi něž patří zřejmě i časopis Arnika