Jednání KIO 1/2011

Ze zápisu jednání Komise pro integrované oblasti č. 1/2011 můžeme vyčíst řadu zajímavých informací, a proto zde přikládám odkaz na tento zápis.

Nejbližší další (mimochodem veřejná) zasedání KIO mají být 28. února, 21. března a 25. dubna.

Co se týče Kostelní Břízy, tak se hovořilo o rozpočtu vyčleněném na přidružené obce a o plánu akcí, o bolševníku v obci na pozemcích firmy HUMUK (webové stránky, výpis z obch. rejstříku), o číslování stromů v parku dle jmenného seznamu a o cestě z parkoviště na náves.