Stěhování náhrobků na hřbitov

Náhrobní kameny

Jak jsme již informovali v článku Usadí kameny architekt?, na hřbitov byly začátkem r. 2011 převezeny náhrobní kameny, které odtamtud byly v pol. 20. stol. v rámci demolic odvezeny na skládku za obec (směr Kamenice). Některé kameny mají zřetelné nápisy, některé jsou historicky vzácné. S jejich citlivým usazením na hřbitov pomůže MAS Sokolovsko v rámci projektu Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa. Jak hřbitov vypadal ještě v r. 1944 se můžete podívat na vzácné fotografii na stránce věnované hřbitovu.

Kostel sv. Petra a Pavla

Žádost o dotaci na opravu kapličky

Usnesení č. 250/10 Rady města říká, že rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2011 na realizaci projektu „Obnova kaple v Kostelní Bříze – 1. etapa“ ve výši 388.769,–Kč (70 % celkových předpokládaných nákladů) a zároveň schvaluje spolufinancování akce nejmén ve výši 30 % celkových nákladů, tj. v předpokládané výši 166.615,-Kč. Celý příspěvek