Oprava návsi

Satelitní snímek a vložený plán projektanta

Satelitní snímek a vložený plán projektanta

Na stránkách městského úřadu se objevila zpráva o žádosti na dotaci na opravu obecní návsi, což je plocha mezi školou, polesím (neboli farou, což je původní účel budovy) a autobusovou zastávkou. Náves má nyní místy asfaltový a místy štěrkový povrch a není nijak členěna obrubníky. Její rekonstrukce by doslova a do písmene zapadla k rekonstrukcím okolních objektů (kostel, škoda, hostinec). Zamýšlený (částečný) žulový povrch by byl v souladu s tradičním vzezřením Kostelní Břízy, kteréžto se nese v duchu bohaté historie a jehož je a teprve zřejmě bude náves vzorovým příkladem.

Fotomontáž

Fotomontáž

Fotomontáž

Fotomontáž


Fotomontáž

Fotomontáž

Přesnější informace o rekonstrukci návsi jsou následující (vycházím z plánu projektanta). Nájezdy na novou náves mají mít asfaltobetonový povrch Na ostatních plochách má být položena žulová dlažba. Náves by měla být rozčleněna pomocí žulových a betonových obrubníků a vyvýšených ploch. Přesné informace podá nákres. A nakonec – jak jsem já pochopil z článku – dotace ve výši téměř 1 mil. Kč nejspíš schválena bude anebo už dokonce schválena byla. Jako doba provádění prací je uvedeno období duben-září 2010.

Foto: fotomontáž

Rudolec a Kamenice

Parčík v Rudolci za zastávkou

Parčík v Rudolci za zastávkou

Z evropských fondů by měly těžit i sousední obce. MAS Sokolovsko získala spolu s MAS Český les dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na zlepšení vzhledu vybraných obcí, což jsou v případě naší MAS Rudolec, Kamenice a Krajková. Jedním z účelů projektu je prezentovat vybrané obce jakožto vzorové, protože se snaží (obyvatelé sami i městský úřad) o celkové zvyšování kvality života obyvatel. Dotace je zaměřena na úpravu veřejné zeleně a veřejných prostranství. A aby nešlo jen o jednorázovou akci, budou z dotace nakoupeny i stroje potřebné na údržbu. Dotace dosáhla výše 2,4 mil. Kč. Projekt byl zahájen v září 2009 a bude ukončen v dubnu 2010.

V Rudolci vznikce za autobusovou zastávkou parčík a svah pod hřištěm dostane „lidskou tvář“. V Kamenici se bude pracovat v okolí hřiště u autobusové zastávky, v úvozové cestě a v parčíku. Podorbné informace a ilustrace jsou na stránkách městského úřadu.

Stavby na návsi

Kostel s lešením

Kostel s lešením

Každý den jsou vidět stavbaři v bývalé škole, hospodě a nově i na kostele. Na prvních dvou jmenovaných budovách se pracuje intenzivně. Kostel je nyní zepředu obepnut lešením, má oklepanou omítku a konkrétně dnes na něj již pánové stavbaři nahazují hrubou omítku (více ve fotogalerii).

Bývalá škola

Bývalá škola

Před panelákem

Před panelákem

Náves Kostelní Břízy se mění před očima a roste do krásy. Podle osobního názoru autora správce stránek (Radovan Fišer) je dobrým vzorem pro celou vesnici. I „zbytek obce“ stojí za zmínku, protože například naproti paneláku již nejsou vzrostlé jehličnany, ale mladé listnáče, upravené trávníky, nový povrch vozovky a krásný rybník. Na návsi u májky je dětská prolézačka a rovněž příjemný trávník. Kostelní Bříza se mění k lepšímu.

Za Polesím

Za Polesím

Je na jejích obyvatelích, zda dokáží udržet jejího ducha, který existuje již stovky let. Tento duch je založen na vesnickém stylu, bohaté historii a přírodě.

Nová okna Polesí jsou dřevěná

Před několika dny jsme zažili milé překvapení. Nová okna budovy bývalé fary a dnešního polesí jsou hnědá a dřevěná. A to je další střípek do mozaiky zvelebení naší návsi: kostel a hospoda jsou jištěny požadavky památkářů, škola bude mít exteriér také velmi podobný tomu historickému, terén návsi nad silnicí bude dlážděný, elektrické a telefonní dráty přijdou možná pod zem (to není ještě jisté), dobře dopadl hřbitov.

Co se týče oken polesí, první zprávy nebyly povzbudivé, vypadalo to, že přibude další dům s okny bílými plastovými. Myslím, že vzhled polesí získal na kvalitě, snad bude stejně pěkná i nová omítka, která se rovněž plánuje (a o které není zatím nic známo).

Z historického hlediska by nejvhodnější byla barva žlutá v kombinaci s bílou, taková, jaká je na kostele. Nadace vlastnící kostel nechá udělat diagnostiku omítky včetně barvy. Asi by nebyl problém toho využít a nechat připravit ty správné odstíny. Co se týče staré školy, i tady se bude kombinovat žlutá s bílou a také určité architektonické prvky, které se daly zjistit ze starých fotografií. Je ale otázka, jestli všechny ty budovy na návsi byly bíložluté, jak by dnes vypadala taková náves vybarvená převážně dožluta, jestli by nebylo lepší na některou z budov použít také jinou barvu, a jakou.

Obec se mění

V Kostelní Bříze byl nedávno proměněn panelák. Jeho starou žlutou fasádu nahradila nová, financovaná obyvateli. Její vyvedení je několikabarevné, hlavní barvou je oranžová. Novou barvu má také fasáda domu pana a paní Hoffmanových. Renovací prochází také dům paní Svobodové. Stále probíhá přestavba ve stylu zničení hrázděného domu u zrcadla německými majiteli. Již dříve získal obchod se smíšeným zbožím starorůžovou fasádu a byt nad ním žlutou.

Hlavně první dvě stavby posouvají vzhled obce zcela novým směrem.

Bude zajímavé sledovat, jak dopadne stavba nového domu v kamenici v zatáčce na „obchvatu obce“. Stavba pokračuje rychle a doufejme bez komplikací. Opodál stojí již nějaký ten pátek nový bílý dům s velikou zahradou, který patří k tomu nejhezčímu, co lze mezi rodinnými domy Sokolovska nalézt.

Mým osobním názorem je, že bych nerad, aby Kostelní Bříza dopadla co se architektury týče jako satelitní městečka (např. Černý vrch v Dolním Rychnově).

Nová náves

Na schůzi Komise integrovaných oblastí jsme se dozvěděli, že najatý architekt bude mít svůj návrh na přestavbu návsi v KB hotový na podzim. Nyní se totiž soustředí na náves v Rudolci. Starosta nám ukázal jeho návrh, který se všem líbil. Viděli jsme nakresleno, kudy povede silnice R6. Uličku lásky v této souvisloti čekají změny.