Výsypka Silvestr a město Březová

Výsypka Silvestr je název rekultivované důlní výsypky, která se nachází mezi obcemi Dolní Rychnov a Březová na ploše 270 ha. Výsypka vznikla zasypáním vytěženého povrchového uhelného lomu Silvestr skrývkovými hmotami z lomů Medard a Michal. Západní část vytěženého lomu byla ponechána k plavení popílku z elektrárny Tisová. Ve východní části lomu Silvestr bylo vybudováno golfové hřiště s 18 jamkami o výměře necelých 100 ha a lesopark. Zdroj: Wiki.

Celý příspěvek

Důl Jeroným a Podstrání, léto r. 2010

Oblast Slavkovského lesa, zvláště pak prostor mezi Horním Slavkovem, Krásnem a Prameny, patří k revírům s nejstraší tradicí těžby cínových rud v Evropě. Jednou z významných lokalit je ložisko Jeroným v Čisté, kde byla ruda s přestávkami těžena od 16. století do konce první světové války. Část stařin byla při geologickém průzkumu otevřena v 60. letech, druhou nalezl pan František Paroh v roce 1982. … Zbytek textu z informační tabule si přečtěte přímo na místě poblíž silnice z Podstrání do Krásna před horizontem kopce z Podstrání. Celý příspěvek