Jezero Medard

Rekultivace vytěžených povrchových dolů Medard a Libík spočívá v jejich zatopení vodou, podobně jako se to stalo s dolem Michal, nynějším jezerem s bohatým rekreačním zázemím. Jezero Medard je od Sokolova co by kamenem dohodil na severozápad, zatímco jezero Michal na jhovýchod. Rozkládá se mezi Sokolovem, Bukovany, Habartovem a Citicemi. V současné době je napouštěno vodou z Ohře. Okolo něj již dnes vedou příjemné cyklistické trasy, které mají být v budoucnu rozmnoženy a roztaženy i do jiných oblastí, např. na Lítovskou výsypku. V současné době se také hledá smysluplné využití nových ploch. Přístup k jezeru je z Antonínského mostu z cyklostezky Ohře 1 km za klášterem v Sokolově, z Bukovan, z Habartova a samozřejmě i ze Svatavy.

Jezero Medard od Habartova/Bukovan

Rozvojové studie i aktuality najdeme na stránkách jezera.

Voda stoupá a omílá břehy

Zajímavé je zamyšlení nad tím, že po ukončení těžby v dolech Jiří a Družba by i tyto pozůstatky po dobývání uhlí měly býti zatopeny. Sokolov by se rázem stal téměř vodním živočichem, protože by byl obklopen obrovským množtvím vody.