Činné doly Jiří a Družba u Sokolova

Sokolovský poklad, sokolovský Grand kaňon anebo třeba zkáza Sokolova. Tak můžeme nazývat hnědouhelné doly, které oblopují Sokolov, nejmenší okresní město Karlovarského kraje. V dolech Jiří a Družba se uhlí stále těží a mělo by až do r. 1936, což je poslední odhad doby ukončení těžby. Pak by měly začít rekultivační práce. Aktuální plán zní: napustit obrovské díry vodou, stejně jako doly Michal a Medard a Libík. Těžba v Jiřím probíhá ve směru východ -> západ a zastavit by se měla u silnice ze Svatavy do Lomnice. Napravo od této silnice se nachází poddolované území, v jehož propadlinách se drží voda. Takový útvar nazávýme pinka. Území Lomnické pinky je navíc druhově hodně bohaté jak ve floře, tak ve fauně. I toto území skončí v chřtánu rypadla. To si můžeme prohlédnout z mnoha vyhlídek, např. nad Lomnicí (2 km z obce směr Vintířov, parkoviště napravo u silnice).