Velká podkrušnohorská výsypka

Velká podkrušnohorská výsypka se nachází na sever od Sokolova za dolem Jiří. Právě v rámci dobývání hnědého uhlí z dolu Jiří vznikla tato obrovská výsypka. Od roku 1960 do ní bylo uloženo přibližně 800 miliónů m3 nadložních zemin; je 8,5 km dlouhá a 2-2,5 km široká, rozlehlá 1957 ha. Pata výsypky leží v 445 – 595 m.n.m. a její dva vrcholy dosahují výšky 600 m.n.m. Pamětníci potvrdí, že kdysi dávno mohl řidič v autě v Jindřichovicích zařadit neutrál a na volnoběh dojet až do Lomnice. To již dnes není možné, protože mezi Sokolovem a Krušnými horami vyrostla tato rozlehlá výsypka.

Ukládání nadložních zemin z dolu Jiří byla ukončeno v r. 2003. Ukládaly se sem tzv. cyprisové jíly, pod nimiž se necházelo samotné hnědé uhlí. Tyto jíly se ve třetihorách usadily na dně jezera. Jejich chemické složení je charakteristické vysokým obsahem kovů. A termín „cyprisové“ je odvozen od výskytu fosilního korýše Mytilocyprys praenuncia.

Již před úplným ukončením sypání byly zahájeny rekultivační práce, a to dle Koncepce (15 miliard) pro oblast Sokolov-východ (texty, mapy). V databázi projektů si můžete vyhledat, jaké konkrétní projekty jsou plánovány/realizovány. Jde o rekultivace lesnické, vodní, zemědělské či jiné; vytváří speciální biotopy pro chráněné druhy (npř. mokřady, hnízdiště ptáků); hospodárnice pro auta, pěší, cyklisty atd.

Koncem r. 2011 jsme mohli výsypku projet křížem krážem na kole (nástupní místa z Lomnice, Boučí, Dolních Niv, Vřesové). Rozsáhlé plochy jsou osázeny stromy. Potkat lze celou řadu jezer a mokřadů. Z vrchních pater je rozhled na Sokolovskou pánev, důl Jiří, Slavkovský les. Projížďku po této výsypce lze pouze doporučit. Vede po ní i poničená naučná stezka (nástupní místo nad Lomnicí směr Vintířov). V přípravné fází je realizace cyklostezky Po rekultivovaných výsypkách.

Fotografie pochází ze dne 10. 9. 2011.

Zdroj číselných údajů v úvodu: Hana Broumová, Kateřina Novotná, Iva Šímová: Výsypka po těžbě hnědého uhlí – unikátní krajinný novotvar.