Zámek

Do roku 1767 nechal Jan Václav Turba vystavět místo někdejšího malého vrchnostenského domu, jenž nelze zcela jednoznačně považovat za onu původní, dosud historicky blíže neurčenou tvrz, nový jednoduchý venkovský zámek v raně barokním stylu, který začlenil do areálu hospodářského dvora. Ze zámku dne 13. 10. 2010 zbývaly jen nakloněné obvodové zdi. Okolní hospodářské budovy byly zčásti strženy, a jsou přestavovány na sídlo soukromé osoby. Podobný osud potká zřejmě i to, co zbývá ze zámku.