Fenologická stanice

Od roku 1956 je v Kostelní Bříze hlavní fenologická stanice státního hydrometeorologického ústavu v Praze. Správcem této stanice je občan Vojtěch, který celoročně sleduje a hlásí do Prahy, ústavu veškerá kritéria nástupu jednotlivých fenologických fází u rostlinstva, jak dřevin lesních a okrasných, tak i zemědělských plodin. Provádí též zoofenologické pozorování.

Pozn.: Fenologie je nauka o závislosti životních projevů rostlin nebo živočichů na změnách jejich životního prostředí.

Napsat komentář