Romové v Kostelní Bříze

Od prvopočátku civilního života zde byly osoby cikánského původu, žilo jich zde přes padesát osob a při volbách do MNV v roce 1964 byl občan cikánského původu Grunza zvolen poslancem MNV. Tuto funkci však vykonával krátkou dobu, jelikož se odstěhoval.

V roce 1961 zasedal trestní senát Okresního soudu v zámku v jídelně závodní kuchyně, která byla upravena jako soudní síň. Byl souzen občan Varadi, který byl cikánského původu, jelikož se dopustil trestného činu těžkého ublížení na těle tím, že pobodal dva občany. Byl předveden ze soudní vazby ze Sokolova a po vynesení rozsudku opět odveden do vězení. Nyní žijí cikáni, a to kmen Jana Siváka, v domku čp.47, který jím MNV pronajal.

Rada MNV se často zabývá otázkou osob cikánského původu, zejména nedocházkou jejich dětí do školy a údržbou domku čp.47 – s cílem začlenění osob cikánského původu do normálního občanského života.To se však stále nedaří, neboť občané cikánského původu žijí svým vlastním kmenovým životem a od civilního života se izolují a nezúčastňují se společenských ani kulturních akcí, ani se nezapojují do složek NF v obci.

Napsat komentář