Věc: Navrácení názvu oblasti

  • Zdroj: Arnika č. 26/1990
  • Autor: Karel Lucák, Předseda MěNV v Mar. Lázních

Došlo po uzávěrce – 11. října 1990

Geodetický a kartografický podnik, Kostelní 42, Praha 7

Rada Městského národního výboru Mariáské Lázně projednala dne 9. 10. 1990 návrh na vrácení původního názvu oblasti Slavkovský les. Původní název – Císařský les – byl do šedesátých let 20. stol. oficiálně užíván v domácí i světové literatuře. Umělé přejmenování, které nebylo nikdy zdůvodněno, je značně zavádějící a pro zahraniční návštěvníky těžko pochopitelné. Vzhledem k připravovanému statutu této oblasti na úrovni národního parku doporučujeme urychleně navrátit původní název oblasti, aby nedocházelo k administrativním komplikacím.

Na vědomí: ONV Cheb, ONV Sokolov, ONV Karlovy Vary; CHKO Slavkovský les Mariánské Lázně

Karel Lucák, Předseda MěNV v Mar. Lázních