Projekt Nadace pro děti – oprava kostela sv. Petra a Pavla

Přinášíme výtah z Výroční zprávy Nadace pro děti za rok 2004 týkající se projektu opravy kostela.

Cílem projektu je záchrana kulturní památky kostela sv. Petra a Pavla, jeho využití jako památník zaniklých obcí Slavkovského lesa s možností pořádání kulturněspolčenských akcí.

Cílem projektu je také zpřístupnit památku a vytvořit další zajímavou destinaci v Karlovarském kraji pro zvýšení návštěvnosti oblasti a tím rozvoj podnikatelské činnosti v místě.

V návaznosti na památník jsou připravovány cyklostezky vedoucí do míst zaniklých obcí s rozmístěním informačních tabulí o místopise a historii.

Stavba byla zahájena v květnu roku 2003. Před tímto datem byl zpracován projekt sanačních prací. Celkové práce a opravy jsou rozděleny do tří etap. první etapou je sanace havarijníhostavu kostela. tato etapa bude dokončena v roce 2004. Druhou etapou je celková stavební oprava kostela. Třetí etapou jsou práce spojené se zřízením památníku a dovybavenímkostelapotřebným mobiliářem. Předpokládaný termín dokončení celého projekt uje rok 2006.

I. etapa (2004) – ztužení objektu, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, ostatní konstrukce, bourání, povlakov krytiny, tesařské, klempířské a zámečnické práce, tvrdé krytiny, nátěry, odvodnění objektu, podchycen základní věže, opravy přístaveb, oprava podhl. lodi, VRN.