Podzimní výstava Svazu chovatelů

Podzimní meziokresní výstava králíků bude 14. 10. 2006 ve Svaz chovatelů na Kostelní Bříze.