Nové projekty financované z dotace

V dotačním programu Evropské unie zvaném Regionální operační program Severozápad (ROP SZ) byly na podzim 2010 schváleny projekty týkající se mimojiné Kostelní Břízy. Obsahem projektů je projektová příprava. Vzejít z nich mají dokumenty nutné pro pozdější fyzickou realizaci těchto projektů. Jde například o projekt na obnovu reliktů („zbytků“) po zaniklých obcí Slavkovského lesa nebo projekt věnovaný cyklostezkám/cestám ve Slavkovském lese.

Projekt Instituce Rozpočet
Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa MAS Sokolovsko o.p.s. 2,3 mil. Kč
Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině MAS Sokolovsko o.p.s. 3,9 mil. Kč
Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové Město Březová 1,6 mil. Kč
Projekt integrace cykloturistických systémů na lomnickém křížení Obec Lomnice 3 mil. Kč
Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ Mikroregion Sokolov-východ 4,8 mil. Kč

V současné době je v ROP SZ vyhlášena dotační výzva na projekty věnované

  • podpoře marketingu a tvorbě a rozvoji produktů cestovního ruchu a
  • budování a rozvoji atraktivit a infrastruktury CR.

Obnova reliktů zaniklých obcí

Výstupem bude

  • vyhledávací studie proveditelnosti,
  • projektová dokumentace na obnovu vybraných reliktů,
  • bulletin o obnově reliktů, který projekt představí veřejnosti, a
  • studie proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci dle pravidel ROP.

Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa

Předmětem zájmu projektu je výstavba cyklostezek a výstavba/obnova obyčejných cest ve Slavkovském lese pro účely volnočasového vyžití.

Výstupem bude

  • dokumentace pro územní a stavební řízení,
  • studie vedení cyklostezek a cest a napojení Slavkovského lesa na cyklostezku Ohře a
  • studie proveditelnosti.

Zdroj informací: stránky ROP Severozápad, časopis Leader MAS Sokolovsko č. 3/2010.

Napsat komentář