O hostinci na iDnes

Zpravodajský server iDnes přinesl v sobotu 13. 2. 2011 krátký článek o hostinci U Bílého koníka. Přečtete si v něm několik zajímavostí z rekenstrukce.

V článku se zmiňuje název hospody U Bílého koníka, v němčině Zum weissen Rössel. Jak se dočteme v historii hostince, odpočátku se mu krčma a od 19. stol. U Bílého koníka. Proč? Existuje více verzí, jednu z nich najdeme v odkazovaném článku na iDnes, další popisuje historik Vladimír Vlasák:

Původ tohoto názvu ale není doložen a také se neobjevuje v žádném z úředních dokumentů použitých ke zpracování této studie. Zřejmě se jedná o historizující novotvar vytvořený až v první polovině 20. století a lidové označení vychází zřejmě z obecné potřeby zařadit místní pozoruhodný tradiční podnik i pojmenováním mezi ostatní podobně vyhlášená pohostinská zařízení. Stejně se po dlouhou dobu jmenoval i nejznámější hostinec v blízkém Lokti, jehož původní název „U bílého koníčka“ (Zum weissen Rössel) se až později, patrně po moderní přestavbě na hotel na rozhraní 19. a 20. století, změnil na „Bílý kůň“. Zdroj: Kirchenbirk.cz

Napsat komentář