Zmrzlý důl Jiří

Fotoprocházka po okraji jámy povrchového dolu Jiří od Šenvertu do Lomnice a zpět k mostu bývalé železniční vlečky, po níž povede cyklostezka.

Unex KU 800/12

Další mašiny

Pohledy na Jiří

Naučná cyklostezka na rekultivovaných výsypkách

Lomnické pinky