Měsíční krajina na Sokolovsku v r. 1987

Článek z doby socialismu nám po téměř čtvrtině století přiblíží tehdejší oficiální náhled na těžbu uhlí a její dopad na krajinu Sokolovska. Zajímavé je, že stejný článek bychom mohli otisknout v dnešních novinách a nikdo by si ničeho zvláštního nevšiml – snad až na chybějící zmínku o tenčících se zásobách uhlí a hrozbě celokrajské sociálně-ekonomické krize z důvodu rostoucí nezaměstnanosti.

  • Autor: Rudolf Kašpar
  • Datum: r. 1987
  • Zdroj: neznámý, k dispozici je samostatná kopie

Touto reprodukcí pořízenou z pohlednice, která se prodávala v roce 1917, bych chtěl přiblížit mladším občanům našeho okresu, jak v té době vypadala hornická krajina bývalého Falknova, dnešního Sokolovska. I když jde o pohled z ptačí perspektivy, vytvořený rukou neznámého autora, dává nám svědectví a rozmístění osad, měst a obcí, ale hlavně dokumentuje tehdejší lokality těžby uhlí. Některé z těchto obcí musely zcela ustoupit narůstající těžbě uhlí, a to hlavně přechodem hlubinného dobývání na povrchové. Velký podíl na této skutečnosti má technický rozvoj a pokrok a stále se zvětšující požadavky na množství těženého uhlí pro potřeby rozvíjejícího se průmyslu.

Sokolovsko v r. 1917. Zdroj: pí. Velíšková

Pamětníci, lépe řečeno mí vrstevníci, si nad snímkem určitě povzdechnou steskem po krásné a téměř nedotčené přírodě. Dnešní „Měsíční krajina“ nemá již nic společného se stavem na pohlednici před 70 lety.

Není však třeba věšet hlavu. Skutečnost zůstává, že naše národní hospodářství se bez této velice cenné suroviny neobejde a doposud neexistuje jiný, racionálnější způsob těžby uhlí. Na úpravy vytěžených lokalit do původního stavu jsou vypracovány perspektivní dlouhodobé plány, s jejichž skutečnýmu výsledky se setkáváme v okolí Sokolovska na každém kroku. Jde o plánovité zavážky lomů, úpravy terénů až po konečnou fázi – zalesňování. Je třeba si zároveň uvědomit, že všechny tyto práce stojí naši společnost nemalé finanční částky. Proto bych chtěl požádat všechny občany Sokolovska, aby si vážili životních podmínek a přírodního bohatství a krás. Aby nebyli nevšímaví a lhostejní k počínání vandalství – vandalismu některých jednotlivců, kterého se dopouštějí na naší přírodě, která po rekultivaci opět začíná plnit svůj původní význam a poslání.

Vždyť bez – přírody, stromů, květin, zvěře přece nemůžeme žít! •

Za zapůjčení kopie článku děkujeme paní Velíškové, Kostelní Bříza

Původní pohlednice

Na reprodukci vidíme dole uprostřed zmínku o autorovi: Atelier F. Felle. Jsnv. Ta nás navede k původní barevné pohlednici s názvem Falkenau a. E. und Umgebung (Sokolov a okolí), která je nabízena k prodeji.

Sokolov a okolí v r. 1917, barevná pohlednice

Napsat komentář