Zadní Domky

Zaniklá osada Krásné Lípy JJV od Kostelní Břízy, pod kótou 657 m.n.m, vznikla v 19. století. Jméno osady vychází z její polohy, při pohledu od Týmova totiž ležela za lesem. Vznikla v 19. století kolem panského dvora Maierhof a byla součástí panství Krásná Lípa a po r. 1850 osadou obce Krásná Lípa. Po zrušení vojenského újezdu bylo území již pouze bývalých Zadních Domků začleněno do obory Studánka. Děti chodily do školy do Studánky a do kostela do Kostelní Břízy.

zadni-domky-tymov.gif

Počet domů a obyvatel je uvede u Týmova.

Zdroje

  • Romana Beranová Vaicová: Zaniklé obce na Sokolovsku. Krajské muzeum Sokolov, 2005.