Památky

Vzácné stromy

Vedle zámku s parkem s mnoha zajímavými stromyjako Tsuga canadensis, jedlý kaštan, staré roubované smuteční břízy, buky a jilmy, mohutné červenolisté buky a javor, krásná skupina starých rododendronů, tisů a jiné, je nejcennější stará Sequoia gigantea, která patří k několika málo exemplářům svého druhu v naší vlasti.

V roce 1802 byl tehdejším majitelem panství jménem Carl Lebrecht, svobodný pán ze Spieglu renovován kostel.

Kostelní bříza má několik historických a architektonických objektů, které jsou chráněny památkovým úřadem.

Barokní venkovský zámek

Patrová obdélná budova pod mansardovou střechou s volskými oky a dvěma obloukovými portály, okna se šambránami.

U vchodu ze dvora jsou dvě litinové plastiky: Stětí sv. Jana Křtitele. Snad jde o výrobek starých Rotavských železáren ze 17. – 18. století. Nad zadním portálem je litinový erb.

V zámku jsou pod malířskými nátěry vzácné – zejména nástropní malby.

S tímto zámkem se spojuje novodobá památka, že se v „modré místnosti“ uskutečnily první schůzky německé šlechty za druhé světové války, k přípravě atentátu na Hitlera. Tento údaj se však nepodařilo dosud podložit faktickými důkazy. Pozn. red.: článek k tématu Modrá komnata a atentát na Hitlera (12/2011).

Bývalý Zartnerův hostinec

V obci zvláště vyniká budova bývalého pánského domu, č. p. 16, který dnes slouží jako kulturní dům, je to patrový dům s mansardovou střechou, přízemí zděné, patro bohatě hrázděné. Je to památka lidové architektury.

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra Pavla je zajímavá, pozdně barokní budova se zděnou kruchtou, lunetami a kněžištěm, připomínající ještě gotický původ. Uvnitř je řada pozoruhodných náhrobků z let 1584 a 1772 a latinskými a německými nápisy, s bohatou plastickou výzdobou a erby.

Na vnějších stěnách několik uměleckých reliéfů a nápisů, připomínajících Stampachy a cenný reliéf Kristova zmrtvých vstání ze 16. století.

Ke kostelu patřil již zlikvidovaný hřbitov, na kterém byl pochován srbský vojín z druhé světové války, jménem Bivot Milojetič, narozený roku 1912.

Dnes slouží kostel hospodářství státního statku Rudolec jako sýpka na obilí. Statky daly v roce 1960 kostel opravit zvenku nákladem 93 tisíc Kč.

V malé báni věže kostela je rula s neznámým obsahem uložených písemností. Rulu při opravě kostela v roce 1960 otevřel mistr pokrývačský, který kostel opravoval a po vložení data oprav a jména opraváře ji opět zaletoval a vložil zpět.

Ve východní části kostela za sakristií je zděná krypta, ve které jsou uloženy tři rakve s mumifikovanými bývalými majiteli zdejšího panství (von Kopalové). V době, kdy zde byl vojenský prostor, byly neznámými pachateli rakve otevřeny a mrtvá těla částečně poškozena. V roce 1963 byla okna této krypty zazděna a celá krypta znepřístupněna.

Nadmořská výška kostela u jeho paty je 620 metrů.

Severně od kostela je tvrziště s kapličkou a staré stoleté lípy. Valy obdélníkového prostoru vedle kapličky z 18. století, pod kapličkou v poli slovanské hradiště, jako archeologická památka.

Fotografie: kostel v Kostelní Bříze, plastika litinová: Stětí sv. Jana.