Zdroje informací

Dějiny Kostelní Břízy a okolních (zaniklých) obcí

Těžba

Všechna data a informace, jež jsou publikovány na webových stránkách www.kostelnibriza.cz, tzn. na doméně kostelnibriza.cz, jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě. Bezplatně využít můžete data a informace z internetových stránek www.kostelnibriza.cz pouze a jen pro osobní účely. Úplatné šíření těchto dat a informací je bez písemného souhlasu provozovatele (Radovan Fišer) webových stránek zakázáno. Zakázáno je také publikování dat a informaci v jakékoliv formě bez souhlasu autorů a provozovatele webových stránek www.kostelnibriza.cz., výjimkou jsou zákonem povolené dílčí citace. Prosíme, nekopírujte souvislé kusy textu z těchto stránek, nevystavujte na své webové stránky zde uvedené dokumenty a fotografie. Lepší je na soubory či texty odkazovat.

Pozn.: tato specifikace autorských práv byla v podstatě zkopírována ze serveru Veronica.