Renesanční reliéfy

Věž kostela sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze zdobí několik kamenných desek s náboženskými výjevy. Citujme Josefa Brtka:

Unikátní stavbu činí z kostela především jedinečný soubor kamenných reliéfních desek a náhrobníků, vsazených do zdiva jeho lodi a věže. Ty činí z kostela zcela mimořádnu galerii uměleckořemeslných prací kamenických, zcela ojedinělou na Sokolovsku a jednu z mála v regionu horního Poohří. Cenné je i slohové zařazení těchto prací, především do období renesance, neboť renesančních památek tohoto typu je na Sokolovsku jen několik, jsou již posledními svého druhu.

Jaké reliféfy se v současné době ve zdech kostela nacházejí? Minimálně tyto:

 • Uvnitř kostela je erbovní náhrobník Perpetuy Steinbachové, manželky Filipa ze Steinbachu na Rovné, jež zemřela 10. února 1584.
 • Na věži je
  • na bocích
   • nečitelný reliéf s erbem a vročením 1583,
   • v létě 2010 byl objeven na boku věže reliéf s apoštoly románských rysů
  • zepředu nad hlavním vchodem
   • renesanční reliéf Zmrtvýchvstání Krista a výše nad ním rovněž
   • renesančně ztvárněný reliéf s Kristem na kříži a postavami po stranách, vykládaný jako votivní deska Steinbachů.
  • V létě 2010 byl objeven na boku věže reliéf s apoštoly románských rysů.

Podrobně se ke kulturní hodnotě kostela vyjádřil Josef Brtek.

Dva renesanční reliéfy na přední straně kostelní věže