Škola

Škola existuje v Kostelní Bříze již stovky let.

Historie

První písemná zmínka o zdejší, zřejmě však již delší dobu existující škole, je z r. 1513. Škola byla farní a neměla vlastní budovu, a tak využívala buď prostory fary nebo různě pronajaté místnosti v poddanských usedlostech, což se projevilo i v jejím přiléhavém označení Wanderschule. V r. 1760 nechali Turbové vystavět školní budovu, ale o 20 let později musela být tato budova pro pro své malé rozměry přestavěna. Koncem 19. stol. byla farní škola přeměněna na obecnou. V r. 1893 pro ni byla uprostřed vsi vystavěna nová jednopatrová budova. Za socialismu v její budově sídlil Místní národní výbor a národní škola, jež měla nejvýše dvě třídy.

Současnost

V roce 2019 školu vlastní Vladimír Číhal. Rekonstrukci zahájil v roce 2008, kdy školu koupil od manželů Fišerových.

2019

Částečně bylo pokročeno ve stavebních pracech na zahradě.

2018

Vnitřní prostory jsou v roce 2018 dávno dokončené a škola delší dobu slouží jako sídlo firmy, pronajimatelný prostor pro pořádání akcí a byt. Zvenku je škola v roce 2018 dokončená částečně; chybí jí fasáda, má rozestavěný přístěnek a na zahradě byla zahájena další půdorysná přístavba.

2017

2011

2009

2008

Zahájení rekonstrukce panem Číhalem.