Technické zajímavosti

Smolnická výsypka

Smolnická výsypka

Na Smolnickou výsypku se ukládá skrývka z dolu Jiří, vozí ji tam vlaky. V rámci rekultivace se zde budou hlavně sázet stromy. Zeshora je pkěný výhled na Sokolovskou pánev. I proto město Chodov uvažuje o přestavbě zakladače na rozhlednu. ...
Velká podkrušnohorská výsypka

Velká podkrušnohorská výsypka

Rozsáhlá homole mezi Sokolovem a Krušnými horami vznikala od 50. let 20. stol. Začátkem 21. století odstartovala její rekultivace. Dnes je to již obnovená krajina s cestami, jezery, odvodněním a bující vegetací.
Jezero Medard

Jezero Medard

Obrovská vodní nádrž stoupá před očima. Bývalé povrchové hnědouhelné doly Medard a Libík budou zatopeny a v r. 2013 zde bude otevřeno jezero pro rekreaci a další aktivity.
Výsypka Silvestr

Výsypka Silvestr

Území mezi Dolním Rychnovem, Březovou a elektrárnou Tisová. Po zhoubných následcích těžební činnosti zdep robíhají rozsáhlé rekultivace krajiny. Vzniká lesopark a síť cest.
Činné doly Jiří a Družba u Sokolova

Činné doly Jiří a Družba u Sokolova

V dolech mezi Sokolovem a Lomnicí, Královským Poříčím a Vintířovem a Novým Sedlem probíhá těžba hnědého uhlí. Je velice zajímavé si ruch dolu prohlížet z vyhlídek.
Lítovská výsypka

Lítovská výsypka

Rozhled do okolí, charakteristická krajina výsypky, přírodní amfiteátr, naučná stezka... ideální jako průjezdní místo výletu na kole.