1 komentář u „kb-miroslavmasin-23

  1. Tuto fotografuji datuji na 12.6.1955. Ten den se konala na Kostelní Bříze místní „spartakiáda“, a to na louce za tehdejší farou – dnes tam je to „polesí“- děvčata ze zemědělské školy předvedla onu sestavu, jejímž vrcholem bylo symbolické vyjádření snopu obilí, k čemuž se využila kovová konstrukce, jak je vidět na jiné fotografii. Je škoda, že se nezachoval snímek oné louky, kde se odehrávalo to hlavní – totiž vlastní cvičení. Zde na této fotografii v popředí sedí muž, jemuž jsme říkali Hašprda, býval zaměstnancem statku a rozhodně nebyl nepřítelem alkoholu, Vedle polehává příslušník naší roty, v zadní řadě zprava sedí pracovník statku, vedle v civilu poručík Stano, dále četař Jindra Moravec, jak jinak, než v civilu, řadu uzavírám já. Byl to den plný pohody, návštěvníků bylo dost, přijeli i oficielní hosté z ředitelství Vojenských lesů a statků, vyhrávala dechovka, fungovala již hospoda na návsi. Sestava zemědělské mládeže se pak veřejnosti v rámci okresu Sokolov předvedla ještě jednou. Vím, že v celostátním tisku byla pak uveřejněna fotografie onoho živého „snopu obilí“ s informací o tom, že jde o skupinu cvičenek z Kostelní Břízy. Škola odjela na celostátní spartakiádu do Prahy 23.6.1955 a účastnila se Dnů mládeže 1. celostání spartakiády. Miroslav Mašín

Napsat komentář