Listy z Kostelní Břízy: premiérové číslo s poutavým obsahem

Nadace pro děti vydala první číslo Listů z Kostelní Břízy. Jde o občasník věnovaný historii i současnosti Kostelní Břízy. Červnové vydání je nabito zajímavými články, z nichž některé informují o událostech doslova převratných! Tištěné vydání je k přečtení v restauraci U Bílého koníka v obci.

Stáhnout Listy z Kostelní Břízy – červen 2011 (PDF)

Vnitřní strany

Obsah vydání

Petr – skála církve, Pavel – apoštol národů
Petr a Pavel, patroni kostela v Kostelní Bříze, jsou apoštolové s výjimečným významem. Jejich společný svátek (29.6.) se slaví už od poloviny III. století. V úctě jsou spojováni nejen proto, že oba skončili v Římě, ale ve službě Kristu poznamenali základní strukturu křesťanství svými odlišnými úkoly i charaktery. Připomeňme si je tak, jak nám o nich vypráví křesťanská historie.
Čekanka, kouzelná bylina Sv. Petra
Čekanka Cichorium Intybus L. je od pradávna spojována se svátkem Sv.Petra a Pavla (29. 6.). Víte, že se používala jako talisman?
Slavná rodačka z Kostelní Břízy, malířka Hella Guthová
Hella Guthová patřila k tzv. „ztracené generaci“, která vstupovala do života ve třicátých letech 20.století a kterou naplno zasáhla hospodářská krize, radikalizace politických postojů a samotná válka v rozhodujících letech jejího vývoje.
Zmizelý Kirchenbirk
Tak se jmenuje expozice kreseb, na kterých zachytil Karl Winter Kostelní Břízu v letech 1945 – 1946. Kresby je možné stále ještě shlédnout v Kostele sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze.
Opravy historických budov pokračují
Zajímavou událostí bylo sejmutí cibule z věže kostela a vyjmutí schránky. Schránka obsahovala mnoho písemných dokumentů mapujících historii kostela prakticky od jeho přestavby v letech 1802 – 1807. Schránka obsahovala také mince ze všech období, kdy byla otevírána.
Převratný nález
Při odkrývání staré omítky na věži kostela byl objeven zcela nečekaný a svým způsobem převratný nález. Jde o kamenný reliéf zasazený do zdi kostela. Převratný proto, že se zcela zjevně jedná o reliéf románský. To ovšem posouvá historii Kostelní Břízy o 200 let zpět.

Stáhnout Listy z Kostelní Břízy – červen 2011 (PDF)