Církevní matriky Kostelní Břízy

Dne 6. 2. 2009 byla spuštěna internetová aplikace na prohlížení církevních matrik v rámci projektu Moravského zemského archivu v Brně ACTA PUBLICA. Matriky jsou sice uložené v archivech, ale prohlížet si je můžeme přes Internet. A někdo si v nich i počte…

V rácmi projektu ACTA PUBLICA se uskutečnil i seminář Jak sestavit rodokmen (prezentace v PDF). V prezentaci se dočteme i o matrikách:

Faráři patrně nevedli až do poloviny 16. století žádné knihy, záduší si spravovala každá obec prostřednictvím volených kostelníků, o svatbách, křtech i úmrtích podávali svědectví pamětníci. Vedení matrik nařídil katolickým farářům tridentský koncil v r. 1563 na zasedání jednajícím o reformě manželského práva. V českých zemích bylo vedení matrik nařízeno rozhodnutím olomoucké synody z r. 1591 (pro Moravu) a pražské synody z r. 1605 (pro Čechy).

Matriky pro Kostelní Břízu

Církevní matriky Kostelní Břízy ze Státního oblastního archivu v Plzni.

Ukázka z knihy oddaných, signatura 52, období 1899-1932:

cirkevni matrika kostelni briza

Kniha oddaných, 1899-1932. Odkaz vede do aplikace na prohlížení matrik.

Napsat komentář