Passeport Diplomatique

Passeport Diplomatique – Radovan Fišer

Již několik osob má tu čest být vlastníky diplomatického pasu obce Kostelní Bříza, který vydává Nadace pro děti. Diplomatický pas je obecně vzácný dokument. Ministerstvo zahraničních věcí jej vydává např. prezidentovi, ústavním soudcům a jiným osobám, u nichž to odpovídá mezinárodním zvyklostem. Potřeba diplomatického pasu pro osoby aktivní v rozvoji obce ochotné šířit její dobré jméno ve světe vyplývá z nedávné mezinárodní historie obce. Stále ještě žijící původní obyvatelé obce a jejich známí a příbuzní jsou totiž Němci, žijící v různých koutech světa. Diplomatický pas obce zajistí jeho držitelům (vyslancům) vlídné přijetí u těchto osob. Nejde však jen o zahraniční cílovou skupinu. Kostelní Bříze mohou výrazně pomoci i Češi. I pro ně je pas zamýšlen jako odznak vyslanců obce.

Diplomatický pas je vydáván vyslancům s již existujícími úspěchy v šíření dobrého jména Kostelní Břízy. Přijdejte se k nám! Pak i Vy budete mít pas s kouzelným účelem:

  • Držitel tohoto diplomatického pasu je oprávněn rozšiřovat dobré jméno Kostelní Břízy ve světe.
  • The holder of this diplomatic passport is authorized to spread good name of Kostelní Bříza (Kirchenbirk) in the world.
  • Le possesseur de ce passeport diplomatique a le droit de répendre le bon nom de villag Kostelni Briza (Kirchenbirk) dans le monde.

Partypoker je stránka, kde si můžete zahrát poker o peníze s lidmi z celého světa. Nyní navíc platí akce, že když vložíte kredit (až) 500 dolarů, provozovatel Vám přidá zdarma to samé navrch. Pro zájemce o poker tedy dobrá nabídka. Pamatujet však na zodpovědný přístup!

Passeport Diplomatique – obec Kostelní Bříza

Napsat komentář