Krajský projekt na likvidaci bolševníku

Karlovarský kraj je v rámci ČR nejvíce zasaženým regionem invazními rostlinami, jako jsou bolševník, křídlatky a netýkavka. Karlovarský kraj (KVK) již v lokalitě Kosího potoka vyzkoušel, že likvidovat bolševník lze (v letech 2010-2013). Nyní se KVK soustředí na celý kraj, s ambiciózním cílem radikálně omezit výskyt bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté. Rozpočet této akce, jež bude probíhat během tří vegetačních sezón (3 roky), je zhruba 170 milionů Kč (ve výběrovém řízení na zhotovitele ale nejspíš výrazně klesne).

V současné době je hotovo mapování výskytu škodlivých rostlin. Kostelní Bříza je v projektu zmapována takto:

Mapa výskytu invazních rostlin obsahuje i fotografie.

Mapa výskytu invazních rostlin obsahuje i fotografie.

Pokud vlastníte pozemek, na kterém vám roste bolševník (lup ho!), možná jste již dostali dopis s žádostí o souhlas s realizací projektu (tj. aby Vám bolševník mohl KVK likvidovat). Mimochodem různých vlastníků, s nimiž musí manažeři projektu jednat, je celkem 4800.

V současné době probíhá sběr nabídek firem na likvidaci rostlin ve všech 29 částech, do nichž byl projekt rozdělen. Kostelní Bříza spadá do části Sokolovsko-jih. Výběrové řízení je vyvěšeno na profilu zadavatele KVK. Novela zákona o veřejných zakázkách bohužel nařídila prodloužit různé lhůty, a tak se posunul předpokládaný termín zahájení likvidace rostlin do vegetační sezóny. RNDr. Lenka Pocová popsala postup, když výběrové řízení proběhne zcela bez problémů: „Práce zahájíme v průběhu července, bolševníky se co nejrychleji posekají a tam, kde se smí použít chemie, se pak stříknou. Další roky (2014 – 2015) se již bude postupovat normálně od časného jara.“

V případě, že ve výběrovém řízení dojde ke zdržení, např. odvolání se neúspěšného zájemce, bude Karlovarský kraj stát před rozhodováním, zda riskovat, že za dvě vegetační sezóny místo původně plánovaných tří nedosáhne stanoveného poklesu výměr s výskytem invazních rostlin. V takové situaci by musel vracet dotaci.

Některé významné podniky v Karlovarském kraji projekt finančně podpořily, např. Sokolovská uhelná a Povodí Ohře, a žádný podnik projektu nebrání.

V případě, že se projekt uskuteční, můžeme očekávat skok ve snaze omezit výskyt bolševníku. Ale hlavní práce bude stejně na samotných vlastnících. Ti se o své pozemky musí sami starat!

Popisovaný projekt Karlovarského kraje je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí.

1 komentář u „Krajský projekt na likvidaci bolševníku

Napsat komentář