Přístřešek na návsi

Začátkem roku 2014 v dolní části návsi čekal na zabydlení přístřešek pro místní:

Přístřešek na návsi