Prameny

Původní pojmenování se obvykle vysvětluje jako hora snopů obilí (sange = otep sena, berg = hora) nebo od založní vsi na vyžďářené půdě. Novodobé jméno z r. 1847 souvisí se zdejšími prameny železité kyselky.

Prameny pravděpodobně vznikly jako hornická osada v blízkost nalezišť cínu. Těžba cínu měla svůj vrchol v 16. století, od začátku 17. století začíná upadat. Zato s těžbou stříbra, byť v malém množství, se pokračovalo až do poloviny 19. století. V obci kvetl bohatý spolkový život.

Obyvatelům byla obživou nejdřívě těžba, potom zemědělství a obchod a ve 2. polovině 19. století se začíná rozvíjet lázeňství. V blízkosti vývěru železitých pramenů na kraji obce směrem na Kladskou byly ve švýcarském stylu postaveny Alžbětínské lázně. Po 2. světové válce se z lázní stalo plicní sanatorium, které ale bylo záhy zrušeno, protože Prameny byly zařazeny do vojenského prostoru. V 60. letech lázně sloužily jako domov důchodců. V r. 1985 vyhořely. V r. 2003 z nich zbývala jen hromada drcené suti.

Prameny byly po jeho ustanovení sídlem Vojenského výcvikového táboru Prameny. Již v únoru 1947 ae velitelství přesídlilo do Lázní Kynžvart. V r. 1949 byl celý vojenský prostor podle Pramenů pojmenován. Podobně jako například v Kostelní Bříze sloužila část domů jako sklad, jako ubytovna či jako zdroj stavebního materiálu. Likvidace obce pokračovala i po zrušení prostoru v r. 1954, kdy poškozené domy převzaly do správy Jáchymovské doly a Vojenské statky, které se o ně ovšem nestaraly.

V r. 1956 byl zbořen původně gotický kostel sv. Linharta. Byl již v havarijním stavu a budil pohoršení. Podobně skončila novogotická hrobka rodiny Tauzerů na místním hřbitově a později i celý hřbitov. Urbanistickou proměnu/zkázu dovršila v 80. letech výstavba několika rodinných domů typu OKAL ve středu obce. Z původní zástavby se dochovala radnice a několik domů na návsi.

V 1. pol. 20. stol. patřily k obci myslivny Wolfstein (Vlčí kámen) a Rinnlhau, smaoty Ziegelhütte (Cihelna) a Auhöfel (Na Palouku).

Mapa - Prameny

Rok Domů Obyvatel
1869 253 2335
1890 290 2161
1930 274 1527
1980 25 232
1991 37 135

Zdroje

  • Romana Beranová Vaicová: Zaniklé obce na Sokolovsku. Krajské muzeum Sokolov, 2005.

Napsat komentář