Kulturní život

Zásluhou tehdejšího hospodáře Vojenského hospodářství Františka Boučka byla provedena částečná adaptace kulturního domu v Kostelní Bříze, zejména sálu. Toto prováděli občané a žáci ZUŠ v akci „Z“. Sál předtím sloužil jako sklad a opravna hospodářských strojů. Vybudovalo se jeviště a balkón pro hudebníky.

Nouzově se opravila jedna bytová jednotka v Kulturním domě. Po adaptaci KD byl v budově zahájen provoz pohostinství LSD „JEDNOTA“. Prvním hostinským byl občan Zídek.

Začala kulturní činnost v obci, dokonce v sálu kulturního domu účinkoval jednou i Soubor státních písní a tanců z Prahy a o rok později senosečná brigáda AMU uspořádala kulturní večer.

Za Vojenských statků zde účinkovaly též soubory DAMU a FAMU, vedoucím souboru byl herec Menšík.

Byly pořádány taneční zábavy a každým rokem dožínkové slavnosti.

Velkým přínosem pro kulturní život v obci byla ZUŠ, která měla svůj pěvecký a taneční soubor a zejména absolventky po zrušení ZUŠ v Kostelní Bříze uspořádaly na rozloučenou, v místním zámku ve velkém rohovém sále v 1. patře, přátelský večírek, na který dodnes pamětníci rádi vzpomínají.

Podnikovým autobusem byli občané občas odváženi do kina do Sokolova do Karlových Varů na varieté Orfeum.

Byly uspořádány zájezdy do Mariánských Lázní a Lázních Kynžvartu na prohlídku Matternichova zámku a do Chebu do zámku.

Také do Prahy do Vinohradského divadla. Jednou byl pro členy ROH uspořádán zájezd podnikovým autobusem do divadla do Plzně.

Filmy se promítaly v bývalé závodní kuchyni Vojenských statků v rohové místnosti v přízemí.

Základní devítiletá škola uspořádala pro děti zájezdy do Plzně na výstavu EXPO a do Botanické a zoologické zahrady do Liberce.

Napsat komentář