1969

Celostátně se počaly konsolidovat politické poměry v našem socialistickém státě a lid se vypořádával s kontrarevolučními živly. Ani toto však v naší obci nebylo třeba a složení MNV i jiných složek Národní Fronty zůstalo původní jako ve složení z předcházejících let.

Napsat komentář