Úvod

KRONIKA MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU KOSTELNÍ BŘÍZA OKRES SOKOLOV

Tato kronika byla založena v roce 1973
(razítko)

Předseda MNV: Bezděkovský Zdeněk (podpis)

V obci Kostelní Bříza se do roku 1972 kronika nevedla. Usnesením rady Místního národního výboru Kostelní Bříza č. 5 ze dne 11. ledna 1973 byl jmenován kronikářem obce Karel VOJTĚCH, vyznamenaný vládou České socialistické republiky v roce 1970 pamětní medailí za dlouholetou a obětavou práci v Národních výborech.

Životopis kronikáře

Karel VOJTĚCH, narozen 5.6.1903 v Moravské Třebové. Syn malorolníka Josefa Vojtěcha a matky Matyldy Vojtěchové, rozené Janečkové. 5 tříd obecné a 4 třídy měšťanské školy vychodil v Moravské Třebové. Studoval na vyšší ovocnářsko – zahradnické škole v lednici na Moravě. Maturitu složil roku 1921. Po maturitě odešel ihned do ciziny, kde pracoval a žil v různých zemích Evropy, později se vrátil zpět do Československa, žil přes 10 let v Praze. V okupaci byl totálně nasazen v Německu a po osvobození v roce 1945 byl repatriován do vlasti. Byl ustanoven národním správcem zahradnictví ve svém rodném kraji. V roce 1952 pracoval v různých výzkumných ústavech svého oboru a to v Olomouci, Holovousech, Chlumci nad Cidlinou a Lázních Kynžvart. Katastr obce kostelní Bříza zná již z éry vojenského prostoru od roku 1953, kdy byl pověřen geonomickým průzkumem ovocnářským pro tehdejší kraj Karlovy vary. Po zrušení Krajského zemědělského výzkumného ústavu v Lázních Kynžvart, vzhledem k tomu, že se mu zdejší kraj velmi líbil, přešel jako ovocnář k vojenským statkům a usídlil se ve stáří trvale v Kostelní Bříze, kde od MNV odkoupil rodinný domek č. p. 35 a od té doby je členem Místního národního výboru v Kostelní bříze, poslancem MNV a členem rady MNV, mimo to již 14 let vykonává funkci soudce z lidu u Okresního soudu v Sokolově.

Kostelní Bříza, červenec 1973. (podpis)

Úvod ke kronice obce Kostelní Bříza

Obec Kostelní Bříza a její osady mají historickou minulost. Obecně se o této minulosti ví velmi málo. Bude proto posláním této kroniky: učit lásce k naší obci a zdůvěrnit vztah našich obyvatel k této pohraniční obci. Láska roste z poznání. Věřím, že moje práce na této kronice přispěje k němu svým dílem. Poznání, láska a práce jsou spojité nádoby. Ať proto ve vzájemné shodě vytvářejí charakterové vlastnosti obyvatel naší obce.

Prameny

Při založení kroniky jsem čerpal údaje o historické části dějin našeho katastru zejména ze statě Fr. Kotrby „Místní jména Sokolovska“ a hlavně z pramenů předsedy dokumentační komise při OV ČSPB v Sokolově, vzorného učitele jedenáctileté školy v Sokolově Václava Němce, dále z článků, které vyšly v okresních novinách „Jiskra“ ve statích „Poznáváme Sokolovsko“. Tito autoři čerpali dokumentaci z těchto pramenů:

 • Berní rula Zemského archivu z roku 1654
 • Tereziánský katastr
 • Libri confirmationum ad beneficia acclesiastica Pragensem per dioecesim
 • Zemské desky Království českého
 • Archiv Ministerstva vnitra
 • Topografie země České z roku 1847 až 1889 a jiných pramenů
 • Z pramenů z doby novější:
  • Kronika OP Státních statků v Sokolově
  • Okresní komise státní památkové péče a ochrany přírody při ONV Sokolov: „Seznam chráněných objektů“
  • Výtah Českého úřadu statistického sčítání lisu k 1.12.1970
  • Zápisy z rad a plenárních zasedání a dalších spisů MNV Kostelní Bříza
  • Z rozhovoru s pamětníky éry vojenského prostoru, vojenských statků, zejména ing. R. Potůček, Vlastimil Štyrand a jiných
  • Z vlastních poznatků, kdy jsem v létech 1953 a 1954 jezdil, jako vědecký pracovník Krajského výzkumného zemědělského ústavu v Lázních Kynžvartu, na geonomický průzkum do Vojenského prostoru.

(podpis Vojtěch)

Napsat komentář