Hrázděný dům č. p. 54

Hrázděný, původně hostinec, později používán jako včelín, z r.1712, jeden z posledních pozůstatků místní lidové architektury. Popsán v kronice.

V současné době (od r. 2007) je svým majitelem rekonstruován způsobem, který neodpovídá památce lidové architektury a znamená destrukci stavby.