Poutní kaple

V kruhu prastarých lip za hřbitovem, severozápadně od kostela, stojí poutní kaple z 2. poloviny 18. století. Dnes je úplně zchátralá, obvodové zdi se již nachylují ke straně, střecha je propadlá (13. 10. 2010). Kaplička je od 3. 5. 1958 památkou pod r. č. 47628/4-4331. Obklopují ji staré lípy. Jedna z nich je vyhlášena jako státem chráněná. Tato lípa velkolistá je 450 let stará, 730 cm obvodu a výšky 24 metrů. Rovněž její sestry jsou pozoruhodné.

Průzkum Lukáše Valenty

Lukáš Valenta prováděl průzkum kapličky v rámci svého školního projektu (březen 2006). Následně nám zaslal ukázku toho, co zjistil, a to několik fotografií a charakteristiku kaple:

Jde o drobnou barokní rustikální stavbu z 2. poloviny 18. století:

  • kaple je postavena ze smíšeného zdiva, které bylo omítnuto
  • stěny hladké, nároží zaobleno a zpevněno shlukem pilastrů
  • střecha stanová kryta štípaným šindelem
  • polygonální zvonička ukončena jehlancem je kryta šindelem


Napsat komentář