Vojenská technika proti bolševníku

  • Zdroj: Arnika č. 26/1990

V měsíci červenci a srpnu 1990 byl uskutečněn pokus o likvidaci bolševníku pomocí těžké vojenské techniky. Práce probíhaly v k.ú. Prameny a Horní Žitná. Ověření možnosti tlumení a likvidace bolševníkových monokultur bylo možné díky zájmu a pochopení Ministerstva obrany ČSFR a vojenskému útvaru 8038/SKRB Karlovy Vary, především mjr.ing. Jana Papeže, který zabezpečoval technickou část operace. Z vlastní techniky bylo použito stroje BVP s uraveným zahlubovacím zařízením a ženijního nosiče AU-2. Z celé operace byl pořízen videozáznam. O výsledcích zásahu a dalším postupu boje proti obtížnému plevelu, kterým Heracleum mantegazzianum v CHKO Slavkovský les bezesporu je, budeme čtenáře Arniky informovat v některém z příštích čísel.