Letecké snímky z 90. let 20. stol.

Tyto snímky pocházejí zřejmě od neznámého zdroje. Jednu sadu leteckých nsímků, ale pozdějších, poskytnul pan Bezděkovský mladší. Tyto snímky jsou však od nevím-koho. Podobně je to s dobou pořízení. Pokud řekneme rok 1995, moc se mýlit nebudeme.

Na fotkách vidíme ještě polovinu střechy zámku, celou střechu statku a obdělávaná pole v okolí obce i v ní samotné (např. políčko pana Čermáka na zahradě s uschlým sekvojovcem nebo políčko pana Neška). Naopak ještě nevidíme dřevěné stáje u polesí.