Kostelní Bříza je rok od roku krásnější

V průběhu loňského roku 2005 došlo v Kostelní Bříze k několika změnám: truhlář pan Brandl vyrobil novou zastávku autobusu, začalo se pracovat na úpravách hřbitova. Opravena je čtvrtina hřbitovní zdi. Je to práce náročná: zedníci odstranili cihlovou nástavbu, kamennou část úplně rozebrali a zase dali dohromady. Ploché otesané kameny položili jako poslední řadu. Zeď je teď velmi hezká. Snad práce na ní budou úspěšně pokračovat i tento rok.

Samotný hřbitov potřebuje ještě další úpravy. Například je třeba vykácet náletové stromy, jejichž kořeny podrůstají a destabilizují zídku. Dominantou hřbitova je železný kříž s ukřižovaným Ježíšem. Je to dobrá práce. Nejlepší by bylo dobře kříž obrousit a pak použít nátěr, který není barva, ale který nedovoluje vznik rzi. Je to velmi efektní. Okolí kříže bude mít úpravu parkovou, celkově by místo mělo být pietní, s odkazem na naše spoluobčany,kteří zde byli pohřbeni a jejichž pomníky byly v minulosti odstraněny.

V plánu je také parkoviště, které by mělo vyřešit letitý problém s auty, která bývají zaparkovaná chaoticky po návsi.Výhodně lze využít účasti Kostelní Břízy v POV (Program obnovy vesnice) k získání státní dotace na tuto akci. V době výstav drobného zvířectva, které jsou již letitou tradicí, je vesnice téměř neprůjezdná. Přibývají další akce, jako nohejbalové turnaje na hřišti v zámeckém parku nebo turnaje šipkařů z Březové, a tak je vize parkoviště lákavá.

V roce 2005 se zřejmě již zcela rozplynuly naděje na velké změny v areálu zámku a jeho širokého okolí. Nový majitel narazil na zeď památkářů.

Je ještě třeba vyšešit stav hospody v naší vsi, její střecha je v havarijním stavu a občasné záplatování již stačit nebude. Letošní rok by mohl přinést změny. Tak se budeme těšit