Hory pod ochranou

  • Autor: redakce
  • Zdroj: MF Dnes, Karlovarský kraj
  • Dne: 12. 10. 2006

Běloprstka bělavá, rosnatka anglická a z fauny pak hnědásek chrastavcový, chřástal polní, tetřev hlušec a datlík tříprstý. To jsou vzácné rostliny a zvířata, které lze spatřit v některých oblastech Karlovarského kraje. Žijí ale i na území, která doposud nejsou vyhlášená jako chráněná. To chce dát do pořádku i krajský úřad, který si nechal zpracovat Koncepci ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje. Ochranáři by rádi další takováto území v kraji měli a chtějí o těchto změnách diskutovat. Navíc připomínají, že je nutné přírodu chránit, aby se z ní mohly těšit i další generace.

Již delší dobu se hovoří o tom, že by se mohlo stát chráněnou krajinnou oblastí Střední Poohří nebo Krušné hory. „Koncepce ochrany přírody a krajiny v Karlovarském kraji se zabývá možnostmi rozšíření Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les o Andělskou horu, horu Krudum a Javornou. Dále pak zmenšením tohoto území o Mariánské Lázně a Kamenný dvůr,“ shodují se úředníci.

„Jestli budou Krušné hory nebo Střední Poohří vyhlášené jako chráněná krajinná oblast, to zatím nikdo neví. Určitě by bylo zajímavé se o tom bavit. Blíže k tomu má asi právě to Střední Poohří,“ uvedl Vladimír Melichar z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Důslednou ochranu přírody v kraji, kterou dále zastupuje třeba rožec kuřičkolistý, vřesovec pleťový, před časem objevený vzácný brouk vodomil nebo sleziník nepravý, který roste výhradně ve skalních štěrbinách na výsluní hadcových skal, si naštěstí uvědomuje kromě vedení měst a kraje i stát a Evropská unie.

V budoucnu by tak měli státní úředníci vyhlásit některé další lokality v našem kraji jako chráněná území, která jsou nyní začleněná do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. V seznamu lze nalézt celkem 37 takovýchto území, mezi které patří třeba přírodní rezervace SOOS, Doupovské hory, nebo i tajemný přírodní komplex Vysoký kámen poblíž Lubů.

Nyní je jediným velkoplošným chráněným územím na území Karlovarského kraje, kromě mnoha maloplošných, Chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Vyhlášena byla v roce 1974. Její rozloha je 60 628 hektarů. „Karlovarský kraj od svého vzniku podle zákona o ochraně přírody a krajiny nevydal žádné nařízení o zřízení zvláště chráněného území vzhledem k tomu, že se připravoval národní seznam evropsky významných lokalit,“ informovala mluvčí krajského úřadu Kateřina Telínová.

„Tyto lokality budou po schválení v komisi Evropské unie postupně vyhlášeny jako zvláště chráněná území, pokud nebude u těchto lokalit zavedena podle zákona smluvní ochrana,“ dodala mluvčí.

Jedním z nejhodnotnějších území v regionu jsou vrcholové partie Krušných hor o střední nadmořské výšce 900mn.m. „Vyhlášené evropsky významné lokality chráníme v rámci zákona. Vlastníkovi pozemků, které se nachází ve vytipované lokalitě, nabídneme takzvanou smluvní ochranu. Pokud vlastník nebude mít zájem o takovouto ochranu, tak poté přistupujeme k vyhlášení maloplošného nebo velkoplošného chráněného území,“ dodal Vladimír Melichar.

Existuje šest typů chráněných území. Jde třeba o chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní památku nebo přírodní rezervaci. Kromě evropsky významných lokalit existuje i řada národně významných území. Ochranu by si podle Melichara zasloužilo území v okolí hory Dyleň na Chebsku.

Co je v koncepci ochrany přírody a krajiny

  • vyhlášení CHKO Střední Poohří
  • rozšíření CHKO Slavkovský les (Andělská hora, Krudum)
  • zvážení rozšíření CHKO Slavkovský les (Javorná)
  • zvážení vyhlášení CHKO Krušné hory
  • zmenšení CHKO Slavkovský les (Kamenný dvůr, Mariánské Lázně)

Zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje