Žádost o dotaci na opravu kapličky

Usnesení č. 250/10 Rady města říká, že rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2011 na realizaci projektu „Obnova kaple v Kostelní Bříze – 1. etapa“ ve výši 388.769,–Kč (70 % celkových předpokládaných nákladů) a zároveň schvaluje spolufinancování akce nejmén ve výši 30 % celkových nákladů, tj. v předpokládané výši 166.615,-Kč.

Fotografie kaple ze dne 27. 11. 2010

Napsat komentář